niedziela, 12 kwietnia 2015

Propozycja odbudowy linii i przystanku SKM o nazwie "Pyrzowice Miasto"

Jako  wydawca Gazety Gliwickiej chciałbym zaproponować odbudowę połączenia SKM (kolei miejskiej) w relacji Pyrzowice Miasto- Gliwice. Proszę o komentarz, uwagi do pomysłu/ propozycji, powstającego w ramach większej koncepcji.


K R R - K o l e j R u c h u R e g i o n a l n e g o
Podstawą komunikacyjną prawie wszystkich wielkich aglomeracji miejskich jest szybka komunikacja szynowa o standardzie metra. Stanowi ona zawsze swoistą ramę, na której dopiero opierają się inne środki komunikacji: autobusy, tramwaje, motoryzacja indywidualna (poprzez system parkingów). Jest to typowy układ komunikacyjny dla wiekszych skupisk ludzkich., cechuje się on bardzo dużą przepustowością pasażerów i prostotą układu. System taki minimalizuje ilość przesiadek i znacznie przyspiesza poruszanie się w danej aglomeracji miejskiej. Skutecznie poprawia on jakość życia w mieście.
Bez takiego systemu komunikacji zbiorowej pasażer gubi sie wśród kilkuset linii autobusowych i kilkudziesięciu tramwajowych, podróże trwają niemiłosiernie długo, a komunikacja publiczna traci ogromnie na znaczeniu. Ludzie masowo wybierają wygodniejszą, prostszą i szybszą motoryzację indywidulaną. Efektem tego jest hałas, zanieczyszczenie, ogromne zużycie energii (wszak samochody to najbardziej energochłonny rodzaj transportu, który także generuje największe koszty zewnętrzne poprzez wypadki, zatłoczenie miast itd). W efekcie następuje wzmożona migracja na przedmieścia, gdzie byli mieszkańcy miast mieszkają w spokoju i ciszy z dala od hałaśliwych arterii samochodowych. Sami jednak muszą korzystać z samochodu, co prowadzi do błędnego koła. Efekty tego procesu są znakomicie widoczne w miastach USA, na przykład w Los Angeles, gdzie drogi i infrastruktura samochodowa to 70 procent powierzchni miasta, a dawne centrum jest opanowane przez gangi przestępcze. Chodzenie piechotą jest tam niezwykle niebezpieczne i pieszych na ulicach brak całkowicie. Wszyscy bez wyjątku jeżdżą samochodami.

Rys. Granatowym oznaczono KRR, szarymi torowiska tramwajowe, grubsza linia oznacza odcinek dwutorowy. Wzorowano się na szkicu pochodzącym ze stron Tramwaje w Regionie Śląsko-Dąbrowskim (Trams & Interurbans in Upper Silesia & Dabrowa Region)