czwartek, 2 maja 2013

Konkurs ofert pracy w Radiotelewizji


Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż mają Państwo prawo ubiegać się o pracę przy projekcie Radiotelewizji. Potrzebuję od Państwa fragment Państwa oferty, jeśli są Państwo zainteresowani tą ofertą. Poniżej szczegóły.


----Zielona Góra, 2. maja 2013 r.


Zaproszenie do złożenia oferty w konkursie projektu Radiotelewizja.


Szanowni Państwo,

Zgłosiła się znaczna liczba bardzo zdolnych osób i byłoby szkodą nie dać także i Państwu szansy. To nie ja jednak decyduję, czy Państwo pasują do realizowanego przeze mnie projektu. Oferty od poszczególnych organizacji wybiera też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Tworzymy konkurencyjną ofertę w stosunku do już istniejącej na rynku oferty konkurenta w konkursie o częstotliwość naziemną dla kanału społeczno- religijnego na 1. multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej. Termin niniejszego konkursu upływa w niedzielę 12 maja.


Spis treści ogłoszenia:

1. Temat i warunki konkursu

2. Opis prac do zrealizowania

3. Oczekiwana forma pracy konkursowej

4. Termin, do którego należy nadesłać prace wraz z adresem

5. Data rozstrzygnięcia konkursu i poinformowania uczestników o wyniku

1. Temat i warunki konkursu

1.1. Temat konkursu

Sądzę, że mogę poprosić wszystkich Państwa o przesłanie odpowiedzi na pytania

 • Jakie audycje religijne zamierzają Państwo nadawać, jeśli powierzyłbym Państwu pracę w Radiotelewizji, realizującej ustalone przez Krajową Radę warunki konkursu?
 • W jakim wymiarze zamierzają Państwo nadawać audycje religijne?
 • Przez jakie elementy programu realizowaliby Państwo społeczno-religijny charakter programu?


Zaproponowałem audycje o charakterze filmowym, tj. film fabularny, dokument, animacja, ale można zaproponować więcej: np. konkursy na treści nadesłane przez użytkowników, talkshow (mam już jedną propozycję). Na bazie naszego projektu powstaje kontent nadający się do telewizji. Pragniemy wiedzieć, jakiego rodzaju treści pokazaliby Państwo jako audycje religijne. Co konkretnie ukazałoby się na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej o profilu społeczno-religijnym, jeśli mieliby Państwo (można odpowiedzieć tylko na jedno z pytań):

 • realizować jeden wybrany program, pasmo, audycję
 • zaproponować kompletną ideę stacji społeczno-religijnej. Jeśliby Państwo mieliby przygotować program takiej stacji, co zaproponowaliby Państwo? Jakie audycje religijno-społeczne nadaliby Państwo?1.2 Warunki konkursu

Warunki te brzmią następująco, wg ogłoszenia KRRiT:

"Program będzie zawierał transmisje i relacje z nabożeństw i uroczystości religijnych, wydarzeń z życia Kościoła i społeczeństwa, edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski" Audycje poświęcone tematyce religijnej będą propagowały tolerancję i treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego. Audycje realizujące specjalizację będą wskazywać wartości, wspierać rozwój człowieka i rodziny w wolnym, demokratycznym społeczeństwie".

Jak podaje agencja prasowa ekai.pl:

“Program o charakterze społeczno-religijnym będzie zawierał transmisje i relacje z nabożeństw i uroczystości religijnych, wydarzeń z życia Kościoła i społeczeństwa, edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski. Audycje poświęcone tematyce religijnej mają propagować tolerancję i treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego. Audycje w ramach tej specjalizacji będą wskazywać wartości, wspierać rozwój człowieka i rodziny w wolnym, demokratycznym społeczeństwie.

Istotnym warunkiem przy rozpatrywaniu nadesłanych ofert będzie zdolność nadawców do finansowego udźwignięcia inwestycji. Te koszty nie są małe: to ok. 7 mln zł rocznie, bez kosztów programowych. Krajowej Rady nie interesuje całkowita wielkość kapitału podmiotów ubiegających się o miejsce na multipleksie, ważna jest natomiast „zdolność, poświadczona dokumentami, do sfinansowania tej inwestycji”.

http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x66143/w-czerwcu-rozstrzygniecie-konkursu/


Mam zamiar wyprodukować kanał telewizji społeczno-religijnej. Zadeklarowałem zaplecze organizacyjno-techniczne (i mam nadzieję zapewnić kwotę wg mnie wystarczającą na sam start), z tym że projekt stacji ma zapotrzebowanie na większe środki. Mimo to wypełniam warunki konkursowe, licząc że z dobrą jakością projekt ma szansę zaistnieć. Zaproponowałem formułę wielowyznaniową.


Uczestnictwo w konkursie wymaga akceptacji warunków konkursu.


2. Opis prac do zrealizowania

Produkujemy na bazie naszego projektu kontent nadający się do telewizji, ale chcemy sprecyzować, co konkretnie są Państwo zaproponować. Stacja ma działać w oparciu o audycje zakupione lub zamówione u podmiotów zewnętrznych, choć mamy też w najbliższym planie inwestycyjnym zakup wyposażenia studia do własnych produkcji - te jednak muszą od razu na siebie zarabiać.

Starając się o możliwość nadawania kanału telewizji społeczno-religijnej pragniemy wiedzieć:
 • Jakiego rodzaju treści pokazaliby Państwo jako audycje religijne?
 • Co konkretnie ukazałoby się na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej o profilu społeczno-religijnym?
 • Jeśliby Państwo mieli przygotować program takiej stacji, co zaproponowaliby Państwo?
 • Jakie audycje religijno-społeczne nadaliby Państwo?

Odpowiedź na powyższe pytania winna mieć formę pisemną, może zawierać linki do fragmentów audycji w serwisach hostingu video. Budżet roczny stacji nie powinien przekroczyć kwoty 4-5 mln PLN. Budżet miesięczny to odpowiedni ułamek tej kwoty.

Jako nadawca kulturalny mogę zasugerować, aby w projekcie uwzględnić też treści obecne już w moich mediach. Szczegółowe informacje wyjaśniające mogę podać po złożeniu zapytania poprzez pocztę email.


3. Oczekiwana forma pracy konkursowej

Praca może mieć nie więcej niż 2 strony a4, lub inny format, po uzgodnieniu. Winna być przesłana pocztą elektroniczną na mój prywatny adres:

phooli[małpa]gmail.com


4. Termin, do którego należy nadesłać prace wraz z adresem

Chciałbym stworzyć więcej miejsc pracy, ale to nie tylko ja decyduję w tej kwestii- interesariuszem jest także wyżej wspomniana rada, rozdzielająca pozwolenia na rozpowszechnianie sygnału według własnych warunków konkursowych jakie ustala. W związku z tym:
 • proszę o przesłanie odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty e-mail: phooli(małpa)gmail.com do dnia 12 maja 2013 rok godz. 24.
 • Państwa odpowiedzi wykorzystam przy wybieraniu propozycji programowych, ale jednocześnie zastrzegam sobie prawo zakodowania Państwa tożsamości - oczywiście mogą Państwo wyrazić Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych osobowych wspomnianej instytucji wraz z Państwa propozycją.


5. Data rozstrzygnięcia konkursu i poinformowania uczestników o wyniku

Data rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu 35 dni od daty rozpatrzenia wniosków konkursowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Zwycięzcy otrzymają propozycję pracy, o ile ich oferta znajdzie akceptację.


Pozdrawiam,
Adam Fularz,
Prezes Zarządu
Wydawnictwo "Merkuriusz Polski"
"Wieczorna.pl" Spółka z o.o.
ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra
65-154 Zielona Góra
wydawnictwo[@]wieczorna.pl
tel. 604443623
www.merkuriusz.eu
KRS 0000416514
NIP 9731008676
REGON 081032764

Konta bankowe:
FM Bank S.A.
nr konta:  67 2530 0008 2046 1074 9384 0001
IBAN: PL67253000082046107493840001
SWIFT: FMBNPLPW