Co lub kto mógł kryć się pod zagadkowymi  mścicielami poległych decydentów, otrutych przez najwyraźniej nienormalnego władcę. Zachęcam do prób rozwikłania tej zagadki. Radiotelewizja nie może wyprodukować tej historii, nie dysponując odpowiednim clou tej zamierzchłej historii. Możliwe że zdarzenie ma też inny sens. Zapraszam do twórczych komentarzy.Radiotelewizja realizuje produkcję poświęconą zapomnianemu “Kniaziowi Kniaziów”, pogańskiemu niby- cesarzowi, jednocześnie tyranowi i mordercy.

Oto po dziwacznym bankiecie- pogrzebie za życia- u perwersyjnego kniazia kniaziów, ginie około 20 władców, dając wiarę przytaczanym legendarnym opowieściom. Zgodnie z oficjalną wersją historii wg dworu demonicznego despoty, przytoczoną w jednej z wersji tej historii- ich statek, którym powracali po upojnym bankiecie, miał się wywrócić, a oni sami- mieli zginąć w wyniku wypadku podczas podróży. W mieście pojawiają się jacyś dwaj nieznajomi, wydarzają się niebyłe tu nigdy historie. Dochodzi do wydarzeń, w których historia ta, dziwnie powielona w różnych publikacjach całego świata- nabiera różnych form.Ów zagadkowy władca- tyran ginie w tajemniczych okolicznościach, według najdziwniejszej wersji tej opowieści:

“W okolicach Kruszwicy każdy wierzy tej bajce opowiadają z okolicznościami o których niewspominają bajeczni nawet dziejopisowie np że Popiel niewiedząc jak się od męczących go myszy ustrzedz kazał zrobić potężną banię szklanną zamknął się w niej i na dużym łańcuchu na dno jeziora Gopła wpuścił lecz zajadłe stworzenia i tam go ścigając zanurzyły się na dno przegryzły banię i tam nieszczęśliwego monarchę zajadły “

Albo inne źródło: “Gmin kruszwicki utrzymuje po dziś dzień że Popiel chcąc się od natrętnych myszy zasłonić kazał zrobić wielką szklanną banię w której się zamknął z żoną i dziećmi i tak kazał się puścić na jezioro Gopło ale i to nie pomogło bo myszy banię przegryzły i zajadły Popiela “

Do zdarzenia tegoż miało dojść dnia 17 lipca  840 roku n.e., według jednego ze źródeł.Popiel ІІ lub Pumpil II zwany Chostkiem; de regno Pumpil (Popel, rekonstruowane jako Pąpyl), był najprawdopodobniej królem lub władcą znacznego organizmu pierwszych Polan. Popularna historiografia określa go jako władcę rzekomo legendarnego, podczas gdy ilość źródeł pozwala nawet datować okres jego rządów. Panował w latach od 814 lub 815 do roku 823 lub 840. Długosz przesuwa te wydarzenia o wiek później, a całe wydarzenia są odnotowane w innych źródłach opisujących rok 939 n.e. 

Sądząc z opisu Marcina Bielskiego, ojciec Popiela II pozostawił mu w schedzie “Rzeszę Słowiańską”. Tak bowiem możnaby nazwać ogromny organizm którego kształt Bielski nakreślił w swojej “Kronice Polskiej”, będącej jedyną bodaj tak skrupulatną historycznie publikacją odnoszącą się do tej epoki.

Popiel I (800-815) w chwili swojej śmierci kontrolował, wnioskując z opisu w “Kronice Polskiej”, ogromne imperium, którego pozycja pozwala tłumaczyć także liczne odniesienia do ziem ówczesnej Polski w sagach nordyckich. Doszło do jego podziału między licznych synów króla oraz ustanowienia królestwa którego władcą miał być Popiel II, będąc rodzimym odpowiednikiem cesarza; kniaziem kniaziów:

“Miedzy nie rozdzielił te wszystkie krainy, na zachod słońca y nad morzem, to iest Pomorskie, y te ktore są miedzy rzeką Elbem a miedzy Habellą, aż do morza Niemieckiego, abo Oceana wielkiego. Bolesławowi, Baruinowi y Bogdalowi Pomorską ziemię, Kazimierzowi y Władysławowi, Kaszubską ziemię. Jaxowi y Siemianowi, Serbią Saską. Wracisławowi, Rugią. 

Przybysławowi, Cessimirowi, y Ocie, Dytywonią, którą zowiemy Lussacyą. Przemysławowi, Semowitowi, y Ziemomysławowi, Marchią Brandeburską, od Brandeburgu tak rzeczona, ktory miasto naszy zwali Zgorzelec. Wisław dzierżał Miedzyboz, dziś zowią Dalemburg. Wisymir na brzegu morskim dzierżał Wismaryą, którą ieszcze założył Wisimir, potomek pierwszego Lecha fundatora naszego. Także y innych wiele miast, iako Brzemię, od brzemienia tak nazwane, iż tam naszy znaszali swe rzeczy: nuż Luneburg, Bukowiec, Niemcy zowią Lubek, Swerinum, Niemcy zowią Mekielburg, stąd iż gdy Cesarz Karzeł wziął to miasto pod Słowaki, dał go Mekielowi nieiakiemu, y Groffem go tam udziałał. Potym Rostok, Werle, Swanowy, Ostrow, Cieszyn, Marlow, Poleiow, Trzebeszow, Wologow, Ciasne, Wołynes, Winete, Julin, ty wszystki były w dzierżeniu naszych przodkow ktore potym znienagła pod moc Niemiecką przyszły, y opanowali ie Frankowie, Sasowie, Turyngowie, Fryzowie, Westphali, Holandy, przez niedbałość naszych przodków”.

Rządy Popiela II w latach 815- 823 zaczynają się rządami jego rodziny. Sam władca jest jeszcze zbyt młody by samodzielnie panować. Ożeniono go z Niemką (księżniczką niemiecką wg Długosza), Brunhildą lub Ryksą, która się “wkradła w serce” młodego władcy, by de facto stać na czele państwa. 

Władca ze swoją żoną słynął z hulaszczego i rozrywkowego trybu życia, będąc upominanym przez rodzinę. Władca wraz z żoną miał uknuć spisek przeciwko wpływowym członkom swojej rodziny. Miał upozorować chorobę, spraszając innych władców- członków rodziny książęcej na biesiadę, podczas której podano zatrute wino. Biesiadnicy wkrótce umarli. Ciała miano wg Bielskiego wrzucić do jeziora.

Później nastąpiły zdarzenia znane z legend-władca w zagadkowy sposób ginie wraz z rodziną. Uważa się że prawdziwych sprawców królobójstwa ukryto pod owymi legendarnymi myszami, mających także znaczenie pomsty, bardzo popularnej w czasach pogan. A może też nastąpiły inne wydarzenia? Nie wiemy tego. Władca istotnie mógł się ukryć przed napastnikami w szklanej bani- w taki sposób Słowianie są opisani w literaturze jako ukrywający się przed wrogami pod wodą, oddychając za pomocą wystających nad wodę rurek. Akurat ta część legendy znajduje wzmianki w literaturze.